Odluka o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Pule

PODIJELI
16 / 04 / 2018

Detalji u privitku