20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pule
3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Plinara d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora društva Plinara d.o.o.
4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom
5. Donošenje Rješenja o razrješenju ravnatelja Pula Film Festivala
6. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pula Film Festivala
7. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.

U prilogu točke 2. grafički prikaz PPGP-a.