18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 5. prosinca 2006. u 17.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 7.11.2006.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2007. godinu
4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2007. godine
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007. godini za Grad Pulu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2007. godini
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule u 2007. godini
9. Donošenje Odluke o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskog odgoja i sudjelovanju roditelja u cijeni za predškolske ustanove u vlasništvu Grada
10. Donošenje Odluke o sudjelovanju Proračuna Grada u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule u 2007. godini
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu Grada Pule za 2007. godinu
13. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2007. godinu
15. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin, Grad Pula - Citta di Pola.