16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 7. studenog 2006. s početkom u 17.00 sati
u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 28.09.2006.
3. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2005. godinu
4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
a. Statuta Osnovne škole "Monte Zaro"
b. Statuta Osnovne škole "Šijana"
c. Statuta Osnovne škole "Stoja"
d. Statuta Osnovne škole "Veruda"
e. Statuta Osnovne škole "Centar"
f. Statuta Osnovne škole "Kaštanjer"
g. Statuta Osnovne škole "Tone Peruška"
h. Statuta Osnovne škole "Vidikovac"
i. Statuta Osnovne škole "Veli Vrh"
j. Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola
k. Statuta Škole za odgoj i obrazovanje-Pula
5. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
7. Donošenje Rješenja o razrješenju (Zoran Rančić) i imenovanju (Valter Drandić) člana Odbora za gospodarstvo
8. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pule.