15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u četvrtak 28. rujna 2006. s početkom u 17.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća od 14. i 16. 08.2006.
3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Pula Herculanea d.o.o. Pula
4.Donošenje Odluke o komunalnom redu
5.Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pule.