9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
28.02.2006. - Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 06. ožujka 2006. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 .

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća od 16.02.2006.
3.Izvješće Mandatne komisije o mirovanju vijećničkog mandata (Fabrizio Radin) i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća (Maja Lazar)
4.Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pule, pripadnika talijanske nacionalne zajednice
5.Donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice i imenovanju v.d. ravnateljice Predškolske ustanove Dječji vrtići - Pula
6.Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Pula
7.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu za 2006. godinu
8.Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2006. godine
9.Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u gradu Puli
10.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga rada Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule u 2006. godini
11.Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule u 2006. godini
12.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u 2006. godini
13.Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu za 2006. godinu
14.Donošenje Proračuna Grada Pule za 2006. godinu
15.Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2006. godinu