6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
16.11.2005. - Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 23. studeni 2005. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 28.10.2005.
3.Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
4.Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2005. godini u Gradu Puli
5.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb Grada Pule za 2005. godini
6.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb Grada Pule za 2005. godinu
7.Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i koordinaciju rada udruga Grada Pule za 2005. godinu
8.Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2005. godinu
9.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2005. godinu
10.Donošenje:
a)Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtići - Pula
b)Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtići - Pula
11.Donošenje:
a)Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
b)Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
12.Donošenje:
a)Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
b)Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Sport
13.Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
14.Donošenje:
a)Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitanice Pula
b)Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitanice Pula
15.Donošenje:
a)Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova - predstavnika Grada Pule
b)Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice Tekop Nova