130. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 129. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2009. godine
3.Donošenje Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2009
4.Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
5.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih vodova u Radničkoj ulici u korist Herculanea d.o.o.
6.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih voda, dijela naselja Šijana - Iliria u korist Herculanea d.o.o.
7.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Šajina Patricija
8.Donošenje Zaključka o davanju zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu Urbanističkog plana uređenja "VALBANDON - JUG I" Općine Fažana
9.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Bard d.o.o. Pula
10.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Elda Ivančić
11.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Marija Ivančić

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

- Donošenje Plana javnih površina namjenjenih izvođenju i kretanju pasa te prirodnih plaža
na kojima je dozvoljen boravak i kupanje pasa
- Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Gundulićeva 1 i 3 u Puli