127. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 125. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 126. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 19. ožujka 2009. godine (Zaključak o preuzimanju generalnog pokroviteljstva nad Prvenstvom Hrvatske za boćanje osoba s invaliditetom - 2. kolo)
4.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
5.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
6.Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
7.Donošenje Pravilnika o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
8.Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu kredita prema Ugovorima o poslovnoj suradnji na području poticanja razvoja poduzetništva grada Pule - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
9.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o poslovnoj suradnji sa Pulskim centrom za poduzetništvo - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
10.Donošenje Odluke o davanju zemljišta na korištenje Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula
11.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8
12.Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2009. godinu
13.Donošenje Odluke o prihvatu prijedloga Sporazuma između Općine Ližnjan i Grada Pule o reguliranju autotaksi djelatnosti na području Općine Ližnjan

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata OŠ Veli Vrh
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Krležina 37 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska 33 i 35 u Puli
-Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule - Galija d.o.o.

Datoteke