126. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. ožujka 2009. godine (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra)
2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. ožujka 2009. godine (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju investicije - izgradnje Osnovne škole Veli Vrh)
3.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
4.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
6.Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
7.Donošenje Odluke o davanju u najam stan (Tihorad Bonjaj)
8.Donošenje Odluke o davanju u najam stan (čurašević Stoja)
9.Donošenje Odluke o davanju u najam stan (Rovis Vesna)
10.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Vrdoljak d.o.o. Zagreb
11.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja površine kod marketa na Vidikovcu
12.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta Parku Franje Josipa I
13.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici
14.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Štinjan u Puli
15.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - HZMO