125. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 124. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2009. godine
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
4.Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o., a vezano uz uređenje Dječjeg centra Pula
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge nadzora radova na građenju drugog kolnika sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dionice Ulice Prekomorskih brigada u Puli
6.Donošenje Odluke o izuzimanju stana iz evidencije stanova za službene potrebe i o davanju u najam stan (Aras Bisera)
7.Donošenje Odluke o izuzimanju stana iz evidencije stanova za službene potrebe i o davanju u najam stan (Butković Dario)
8.Donošenje Zaključka o davanju odobrenja za održavanje akcije eko - čišćenja obalnog dijela Uvale Madrač na području grada Pule
9.Donošenje Pravilnika o izvođenju prekopa i saniranju prekopanih javnih površina na području grada Pule
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veruda
11.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tone Peruška
12.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje
13.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stoja
14.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
15.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veli Vrh
16.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Centar
17.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac
18.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šijana
19.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
21.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pula Film Festivala

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008. godinu
-Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Riva br. 2 (Lučka uprava Pula)
-Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ćirilometodske družbe br. 4 (Sindikat umirovljenika Hrvatske - Pula)
-Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Tršćanska br. 7 (Bosansko - hercegovački kulturni centar Istre)
-Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnom plaćanju duga zaključen sa trgovačkim društvom Uljanik Strojogradnja Alatnica d.o.o.
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja za građevinu izgrađenu na lokaciji Nazorova 1 - 17 u Puli
-Donošenje Zaključka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
-Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Ratko Burul
-Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanistički plan uređenja "Max Stoja"
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
-Donošenje Zaključka o prihvaćanju Prostorno programske osnove kao polazišta za izradu Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Pule