122. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 121. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Dolinšek Dušana iz Pule, Nezakcijska br. 13
3.Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za uslugu izrade projektne dokumentacije - izvedbenih projekata i projekata prelaganja NN i DTK mreže, za izgradnju zapadne tribine Gradskog stadiona "Aldo Drosina" te pomoćnog igrališta i parkirališta
4.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 16. veljače 2009. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport" - javna nabava zamjena atletske staze i dugoročni novčani kredit)

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pula Film Festivala- pročišćeni tekst
-Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Pule
-Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračusnke zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (Istarski domovi zdravlja)
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Mate Balote 12 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Bartolomeo dei Vitrei 3 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Vidikovac 7 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Tomasinijeva 12 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Gundulićeva 11 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Lussijeva 4 u Puli
-Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Lussijeva 9 u Puli