121. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 120. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2009. godine
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
4.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Škuflić Ružica i Vesna
5.Donošenje Zaključka o davanju punomoći za ishodovanje rješenja o uvjetima građenja - Ladonja d.o.o.
6.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 09. veljače 2009. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport")
7.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - provedba obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Pule od 2009. do 2013. godine