120. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 119. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
4.Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "MARINA VERUDA"
5.Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
6.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
7.Donošenje Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora
8.Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Pule koji će sudjelovati u postupku nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju budućeg doma za starije i nemoćne osobe u Puli
9.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Veruda"
10.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Centar"
11.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
12.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za četvrto tromjesečje 2008. godine

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
-Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2009. godini
-Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2009. godini
-Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2009. godini
-Donošenje Zaključka o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2009", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"