119. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 118. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u studenom i prosincu 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni i prosinac 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec studeni i prosinac 2008. godine
5.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javna nabave u predmetu nabave loživog ulja
6.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Pule
7.Donošenje Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2008. godinu
8.Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2009. godinu
9.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 7. - Giurina Pauletić Ornella
10.Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora - INOVINE d.d.
11.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja digitalno telekomunikacijskog priključka (povezivanje Srednje medicinske škole i Talijanske osnovne škole)
12.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Exportdrvo d.d.
13.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Montoprema d.o.o.
14.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Igor Deml
15.Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2009. godini
16.Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
17.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Veruda
18.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Monte Zaro"
19.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Kaštanjer"
20.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Stoja"
21.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Veli Vrh"
22.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Šijana"
23.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Vidikovac"
24.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Tone Peruška"
25.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi"
26.Donošenje Odluke o usklađenju PU Dječji vrtići Pula s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
-Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 27. siječnja 2009. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave kreditnih sredstava za financiranje izgradnje Osnovne škole Veli Vrh)
-Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula, a vezano uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju proširenja groblja Monte Giro u Puli
- Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula, a vezano uz izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
-Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula, a vezano uz izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom
-Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja Amfiteatra i Malog rimskog kazališta za održavanje ljetnih kulturnih manifestacija
-Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izradu Prijedloga plana obuhvata učenika s teškoćama u osnovnim školama Grada Pule
-Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu i implementaciju informacijskog sustava za predškolske ustanove, Evidencijski broj nabave 01/09