117. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 116. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule Evidencijski broj: 1/09
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o ispravci grešaka u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana "Stari Grad Pula"
4.Donošenje Zaključka o sporazumnom raskidu ugovora br. 5399 o izradi Detaljnog plana uređenja marine "Veruda"
5.Donošenje Zaključka o sporazumnom raskidu ugovora br. 5374 o izradi Detaljnog plana uređenja "Brodogradilište Pula"
6.Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Šostar Dorijana)
7.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - KB 10(20) kV TS Puntižela - TS Štinjan Trsine, primarna NN mreža iz TS Štinjan Trsine
8.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2008. godine

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

-Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Marije Radovan
-Donošenje Zaključka o ispravku Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina Klasa: 944-05/08-01/120, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-2 od 18. prosinca 2008.
-Donošenje Zaključka o ispravku Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Luce Perković, Klasa: 944-05/08-01/38, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-4 od 11. prosinca 2008.
-Donošenje Odluke o načinu provedbe natječaja za izbor investitora i strateškog partnera radi izgradnje podzemnog garažnog i poslovnog objekta - lokacija "Karolina"
-Donošenje Zaključka o pokroviteljstvu SP u rukometu Croatia 2009.