114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 113. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 6
3.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda za trasu od CS Veli Vrh, putem Kolodvorske ulice do CS Riviera
4.Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda - Kolodvorska ulica, trasa CS Veli Vrh - CS Riviera
5.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Luce Perković
6.Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Alojzije Dragosavljević i dr.
7.Donošenje Odluke o dodjeli, iznosu i broju stipendija u akademskoj godini 2008/2009
8.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Udruga slavonaca Istarske županije "Slavonija" iz Pule
9.Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Zajednica Albanaca Županije istarske iz Pule
10.Donošenje Zaključka o otpustu dugovanja u predmetu Zajednica Albanaca Istarske županije

PREDLOŽENE DOPUNE DNEVNOG REDA:

•Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 08. prosinca 2008. godine (Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Gracijele Rosanda)
•Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/08-01/239, Urbroj: 2168/01-01-00-0019-08-4 od 16. listopada 2008. godine
•Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 947-03/08-01/288, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0387-08-2 od 04. rujna 2008. godine
•Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Novogodišnji Seasplash Party" i "Prosinac u gradu")
•Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o., a vezano uz realizaciju projekta "Zelene oaze"
•Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja poduzeću Castrum Pula 97 d.o.o., a vezano uz sanaciju Dječjeg centra Pula
•Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave velike vrijednosti sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge
•Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda "HOMO" - Pula)
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Kukuljevićeva 3., 5. i 7., u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Preradovićeva 16, u Puli
•Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Tartinijeva 10, u Puli
•Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
•Donošenje Odluke o prigodnoj novčanoj pomoći umirovljenicima u 2008. godini
•Donošenje Odluke o dodjeli prigodnih novčanih pomoći pojedinim kategorijama građana s prebivalištem u Gradu Puli
•Donošenje Odluke o novorođenačkoj potpori