100. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
30 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 99. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 06. kolovoza 2008. godine (Zaključak o nedavanju suglasnosti za održavanje koncerta u Amfiteatru u Puli)
3.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport")
4.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave usluga popravaka i održavanja električnih instalacija u zgradama za potrebe upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
5.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu radova na nanošenju zaštitnih premaza za prostorije upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
6.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave radova na postavljanju podova i podnih obloga, te radova na postavljanju zidnih obloga i tapeta za prostorije upravnih tijela Grada Pule i mjesne samouprave)
7.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. kolovoza 2008. godine (Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina)
8.Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Stoja i Šijana
9.Donošenje Zaključka o pristupanju izradi "Strategija razvoja Grada Pule"
10.Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
11.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Belušić Valtera
12.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Lunko Marijan
13.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Močnik Paola i Signorelli Nadia
14.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Jakšić Siniše iz Pule, Zoranićeva 21, za povrat uplaćene pričuve
15.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Sinčić Antonije iz Pule, Zlatićev trg br.6, za povrat uplaćene pričuve

DOPUNA:

• Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 14.08.2008. (Zaključak o vremenu trajanja beach partya Monumenti u sklopu festivala Media Mediterranea 10)
• Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe - Radoshevich Lidia