83. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
29 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 79. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 80. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
3.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
4.Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
5.Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007.godini za Grad Pulu
6.Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnoj otplati duga - Čuljanđi Bedredin
7.Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnoj otplati duga - Blažeski Jelena
8.Donošenje Zaključka o prihvatu nagodbe - Korenčić čino
9.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda - Ulica Bože Gumpca (Mjesnog odbora Kaštanjer)
10.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja fekalne kanalizacije naselja MKG - sjeverni dio, kanali F-2, F-2/1, F-3 (Mjesnog odbora Kaštanjer)
11.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda - Argonautska ulica i Ulica istarskog razvoda (Mjesnog odbora Gregovica)
12.Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja fekalne kanalizacije naselja MKG - sjeverni dio, kanali F-2/2, F-2/4, F-3/1 (Mjesnog odbora Kaštanjer)
13.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama
14.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2007. godine