4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
29 / 04 / 2009
Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 26. rujna 2005. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća od 29.07.2005.
3.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2004. godinu Plinare d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru na Plinarom d.o.o. Pula u poslovnoj 2004. godini
4.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta

a)Osnovne škole Veli Vrh
b)Osnovne škole Veruda
c)Osnovne škole Stoja
d)Osnovne škole Šijana
e)Osnovne škole Kaštanjer
f)Osnovne škole Monte Zaro
g)Osnovne škole Tone Peruška
h)Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
i)Osnovne škole Centar
j)Osnovne škole Vidikovac
k)Škole za odgoj i obrazovanje