81. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

PODIJELI
29 / 04 / 2009
DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 77. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 78. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
  4. Donošenje Odluke o davanju u najam stana Baša Danijelu
  5. Donošenje Odluke o davanju u najam stana Šarić Nives
  6. Donošenje Odluke o davanju u najam stana Vinković Branki
  7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe
  8. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom i izgradnji oborinske odvodnje Mihovilovićeve ulice sve u dijelu naselja Valdebek - Monte Magno u Puli
  9. Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pule