3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

PODIJELI
28 / 04 / 2009
Na temelju članka 73. i 74. Poslovnika Gradskog vijeća ("Službene novine" Grada Pule broj 4/97 i 6/00) sazivam 3. SJEDNICU Gradskog vijeća Grada Pule za 29. srpnja 2005. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj palači, Pula, Forum 1

Za rad sjednice predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1.Vijećnička pitanja
2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća od 15.6.2005.
3.Polaganje svečane prisege:
a) člana Gradskog vijeća (Neta Žiković)
b) člana Gradskog poglavarstva (Valter Boljunčić)
4.Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata (Boris Miletić) i verifikaciji mandata zamjenika (Zoran Rančić) te polaganje svečane prisege
5.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o. Pula
6.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pula za izdavanje jamstva poslovnoj banci
7.Donošenje Odluke o visini jednogodišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
8.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2004. godinu
9.Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Pule za 2004. godinu
10.Donošenje Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule
11.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2005. godinu
12.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta
a)Osnovne škole Vidikovac
b)Osnovne škole Veli Vrh
c)Osnovne škole Šijana
d)Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
e)Osnovne škole Centar
f)Osnovne škole Tone Peruška
g)Osnovne škole Stoja
h)Osnovne škole Kaštanjer
i)Osnovne škole Monte Zaro
j)Osnovne škole Veruda
k)Škole za odgoj i obrazovanje
13.Donošenje Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prethodnu nagodbu, Klasa: 944-09/03-01/169 od 19. svibnja 2005. godine
14.Donošenje Rješenja o izboru članova za:
a)Odbor za statut i druge opće akte
b)Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja
c)Odbor za plan i financije
d)Odbor za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju
e)Odbor za ostvarivanje prava talijanske autohtone zajednice
f)Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose
g)Odbor za društvene djelatnosti
h)Odbor za gospodarstvo
i)Odbor za razvoj


PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.