Objavljena pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule

PODIJELI
16 / 04 / 2019

Izborno povjerenstvo Grada Pula – Pola, sukladno odredbi članka 20. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19) objavljuje odluke o pravovaljano prihvaćenim listama kandidata i kandidaturama, kao i zbirnu listu kandidata i zbirnu listu kandidatura za izbor članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pula - Pola i izbor predstavnika mađarske nacionalne manjine. Iste se nalaze na stranicama Grada Pule u sekciji Izbori i objavljene su dana 16.4.2019. u 12 sati 30 minuta.