Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Miloš Bajić   
mob: 00385 91 279 7941

Zamjenica predsjednika: Verica Alambašić

Članovi Vijeća:

 1. Milan Ašćerić
 2. Mirjana Galo
 3. Čedo Grabež
 4. Petar Jovetić
 5. Aleksandra Jović
 6. Nataša Jović
 7. Bojan Kovačević
 8. Danica Lazić
 9. Gospa Marković
 10. Milovan Milosavljević
 11. Alen Miljević
 12. Ivan Putnik
 13. Zoran Vasiljević

Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Maksimijanova 10
e-mail: 
vijece.srpske.nacionalne.manjine@pu.t-com.hr

Dokumenti: