Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Ervino Quarantotto
mob: 00385 99 216 6369

Zamjenik predsjednika: Alessandro Lakoseljac

Članovi Vijeća:

 1. Martina Bosich
 2. Patrizia Bosich
 3. Sandra Brakus Brženda
 4. Diana Dušić
 5. Kristina Fedel Timovski
 6. Anna Giugno Modrušan
 7. Sandra Kalagac
 8. Majda Marković
 9. Sonia Modrušan
 10. Vito Paoletić
 11. Guido Stocco
 12. Ardemio Zimolo
 13. Argeo Zimolo


Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Carrarina 1

e-mail: 
vijece.talijanske.nacionalne.manjine@pu.t-com.hr

Dokumenti: