Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Jetiš Bajrami
mob: 00385 97 744 9805

Zamjenik predsjednika: Veli Huseini

Članovi Vijeća:

 1. Muhamed Bajrami
 2. Senad Bajrami
 3. Šukrija Diego Bajrami
 4. Samir Bajramović
 5. Džafer Džemailji
 6. Seat Gušani
 7. Baškim Haliti
 8. Kenedi Jahja
 9. Ćamil Osmani
 10. Januš Rushiti
 11. Roki Rušiti       
 12. Etem Šaćir


Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Keršovanijeva 23

 

Dokumenti: