eKonzultacije u tijeku

Sažetak:

KUPALIŠTE VALKANE

Jedno od najatraktivnijih područja Pule i omiljeno kupalište brojnih Puljana Valkane predstavlja veliki razvojni potencijal, a o njegovom daljnjem i konačnom izgledu moraju odlučivati i sami građani. Upravo stoga, Grad Pula danas pokreće e-Konzultacije kako bi od samih građana dobili najkvalitetnija rješenja i prijedloge kakvo kupalište želimo.

KUPALIŠTE STOJA

Područje obuhvata, koje se proteže na cca 2,95 ha, razrađeno je detaljnim planom uređenja „Stoja“. Zona kupališta Stoja nalazi se na atraktivnoj lokaciji i sadrži sve prostorne predispozicije za uređenje gradskog kupališta po kriterijima javne plaže visokog standarda što, pored uređene obale, sunčališta, sanitarija i tuševa, podrazumijeva i ponudu više razine usluge (rekreacije, zabave, ugostiteljstva). Planom je predviđena realizacija servisno pješačke površine, zone zaštitnog zelenila, zone rekreacije i kupališta te građevina većim dijelom sportsko rekreacijske namjene u funkciji kupališta, a manjim dijelom ugostiteljstvo i trgovina.