eKonzultacije u tijeku

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Pule za 2015. godinu

U pripremi je nacrt Proračuna Grada Pule za 2015. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna Grada Pule uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bismo dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna. Pozivamo sve građane da dostave svoje prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Grada Pule za 2015. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu.


eKonzultacija