eKonzultacije u tijeku

Sažetak:

Nakon izgradnje 2. dionice obalnog kolektora na pulskoj rivi i puštanja u promet dijela Flaciusove ulice, kako bi prometovanje u tom dijelu grada bilo što efikasnije, pokrenuli smo e-Konzultacije jer želimo građane i njihove  prijedloge o budućem prometovanju rivom. Želja nam je da sami građani odluče kakvu rivu, a u konačnici i kakvu Pulu žele u budućnosti.