Plan nabave Grada Pula-Pola za 2016. godinu

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Grad Pula kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH). 

Popis natječaja i nadmetanja