Plan nabave Grada Pula-Pola za 2015. godinu

Plan nabave Grada Pula-Pola za 2014. godinu

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi - sprječavanje sukoba interesa

Grad Pula kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH, br. 90/11). 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora

Popis natječaja i nadmetanja