Novosti

Još jedan korak prema kvaliteti rada s djecom u dječjim vrtićima Grada Pule

11/02/11 

Okruženje u kojem se sustavno i planski potiče rast i razvoj djece bitno je obilježje dječjeg vrtića. U takvoj sredini i  individualiziranim pristupom optimalno se razvijaju razvojne sposobnosti svakog pojedinog djeteta. Najvažniju kariku u postizanju takvih rezultata čini osobnost i profesionalni razvoj ljudi koji s djecom svakodnevno stupaju u kontakt. Zbog svoje uspješnosti u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi, uspješnosti u stručno-pedagoškom radu i kontinuiranom stručnom usavršavanju, na promociji koja se održava u petak 11. veljače 2011. u Zagrebu, napredovanje u položajna zvanja ostvarile su: pedagoginja predškolske ustanove/istituzione prescolare Rin Tin Tin  Severka Verbanac - promovirana u zvanje pedagog mentor, djelatnice predškolske ustanove Dječji vrtići: psihologinja Irena Bezić - promovirana u zvanje psiholog mentor, Sandra Mecanović – promovirana u zvanje odgojitelj mentor te Davorka Rački Zimolo – promovirana u zvanje odgojitelj mentor.

Prema Pravilniku o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, ove su odgajateljice i stručne suradnice svojom izvrsnošću udovoljile elementima vrednovanja uspješnosti u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi kao što su: metodička kreativnost, pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada i korištenje suvremenih izvora spoznaja za poticanje djetetova općeg psihofizičkog razvoja, postignuti rezultati u radu s djecom, postignuti rezultati djece te njihova opća samostalnost, osobito u pogledu osposobljenosti za daljnje samostalno učenje, promicanje ljudskih prava, posebice prava djeteta i briga za zdrav okoliš, suradnja s odgojiteljima odnosno stručnim suradnicima, roditeljima te predstavnicima društvenog okruženja a koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života predškolske djece te afirmacija istraživačkog rada i prezentacija rezultata u užoj i široj društvenoj zajednici.