Projekti

Izgradnja kanalizacije

12/01/13 

Osnovna svrha dogradnje i rekonstrukcije kanalizacijskog sustava grada Pule je zaštita okoliša prvenstveno pulskog zaljeva, te stvaranje preduvjeta da se Pula konačno okrene moru kroz revitalizaciju pulskog zaljeva odnosno da se omogući gospodarski i sav ostali razvoj i širenje grada Pule prema pulskom zaljevu.

Postojeći rad kanalizacijskog sustava u Puli najbolje ilustrira podatak da se do nedavno u pulsku luku izravno izlijevalo preko 5000m3 nepročišćenih otpadnih voda dnevno kroz 42 ispusta fekalne kanalizacije bez ikakvog pročišćavanja, što odgovara količini od oko 500 kamiona cisterni!

U svibnju 2009. godine izgradnjom i stavljanjem u pogon crpne stanice Stoja T Luka (vrijednoj ukupno 12,75 milijuna kuna) zatvoreno je 19 od 42 ispusta kanalizacije (40%) u pulski zaljev čime je dijelom smanjeno daljnje onečišćenje. Početkom rada CS Stoja T Luka nakon deset godina projektiranja i gradnje dio sustava kanalizacije (dionica od Glavne pošte preko Bulevara i ulice Sv. Polikarpa) je osposobljen i povezan s pročišćivačem na Valkanama.

Nastavkom izgradnje kanalizacije, točnije obalnog kolektora sanirat će se  preostalih 23 izravna ispusta kanalizacije u pulsku luku a otpadne vode preusmjeriti na pročistač čime ćemo ostvariti sljedeće:
- smanjenje onečišćenja mora - zaštita Pulskog zaljeva,
- zaštita Pulskih bunara pitke vode smanjenjem onečišćenja podzemnih voda kao posljedice izgradnje sustava odvodnje,
- poboljšanje efikasnosti sustava odvodnje kroz kontrolirano prikupljanje, transport i pročišćavanje otpadne vode.

Za dovršetak obalnog kolektora pulske kanalizacije koji čini temelj za saniranje pulskog zaljeva potrebno je izgraditi sljedeće objekte i dionice:

- kolektor Veli Vrh
- Šijanski kolektor
- Kolektor Riva – koji uključuje 3 dionice: Riva, Uljanik i Flaciusova ulica.

Izgradnja „kolektora Riva“ odvijati će se na način da će ista biti podijeljena u dionice, i to kako slijedi:
- dionica „Riva“ – od zgrade Lučke kapetanije do brodogradilišta Uljanik (točnije porte Uljanik otok)
- dionica „Uljanik“ – od porte Uljanik otok do zgrade uprave Uljanika kroz samo brodogradilište
- i dionica „Flaciusova“ – od zgrade uprave Uljanika do zgrade glavne pošte

Unatoč objektivno teškoj gospodarskoj situaciji osigurana su sredstva za nastavak izgradnje pulske kanalizacije (obalnog kolektora) pristupanjem Jadranskom projektu 2. u vrijednosti od 87,5 milijuna kuna te kroz HBOR dodjelom bespovratnih državnih sredstava u ukupnom iznosu od 26,5 milijuna kn.

Sama organizacija i dinamika gradnje, kao i izbor dionica koje će se u određenim periodima graditi ovisiti o:

  1. spremnosti projektne dokumentacije,
  2. tehničkim uvjetima gradnje,
  3. sagledavanju utjecaja gradnje na promet u gradu. 

Više informacija:

29. kolovoza 2014. - Obalni kolektor počinje s radom u rujnu

17. veljače 2014. - Stanje pulskog akvatorija

12. lipnja 2013. - Pulska riva danas se otvara za promet

31. svibnja 2013. - Pulska riva pušta se u promet dva mjeseca prije ugovorenog roka

2. svibnja 2013.  - U Flaciusovoj ulici posadit će se ladonje

14. ožujka 2013. - Dionica od Karoline do Sv. Ivana otvorena za promet

26. veljače 2013. - Započelo asfaltiranje dionice od Karoline do Ulice Sv. Ivana

1. veljače 2013. - Radovi na izgradnji obalnog kolektora teku prema planu

13. kolovoza 2012. - Gradonačelnik u obilasku građevinskih radova

1. lipnja 2012. - Dinamika izvođenja radova na pulskoj rivi

30. svibnja 2012. - Pojačana kontrola poštivanja prometa na pulskoj Rivi

16. travnja 2012. - Riva se u cijelosti zatvara za promet

29. ožujka 2012. - Započinju radovi, riva se zatvara za sav promet

23. ožujka 2012. - Potpisan ugovor o izgradnji obalnog kolektora na rivi

17. studeni 2011. - Nastavlja se izgradnja tlačnog voda crpne stanice Veli Vrh

11. studeni 2011. - Objavljen međunarodni natječaj za izgradnju pulske kanalizacije

21. rujan 2011. - Dovršena izgradnja crpne stanice Veli vrh 

04. ožujka 2011 - U ponedjeljak zatvaranje ulice 43. istarske divizije zbog radova na izgradnji kanalizacije

28. veljače 2011. - Privremena regulacija prometa za vrijeme radova na Šijanskom kolektoru

25. veljače 2011. - Objava natječaja za izgradnju Obalnog kolektora

03. studeni 2010. - Pripremni radovi – kanalizacija „Kolektor Riva“

15. listopad 2010. - Objavljen javni natječaj za "šijanski kolektor"

05. listopad 2010. - Kanalizacija je preduvjet razvoja rive