Projekti

Izgrađen novi kružni tok u Šijani

13/08/13 

12. kovoza 2013. godine pušten je u promet peti, ujedno i posljednji prometni trak kružnog toka u Šijani čime je zapravo riješen problem jednog od najkritičnijih prometnih točaka u Istarskoj županiji.

Novi rotor u potpunosti je profunkcionirao, a uz peti krak rotora uređeni su i pješački i biciklistički prijelazi nadomak rotora. Na izlazima za obje strane obilaznice, prema Verudeli i prema Velom Vrhu, te onom prema Ipsilonu postavljena je i svjetleća signalizacija koja ukazuje na prijelaze.

Zahvaljujući poboljšanoj prometnoj regulaciji, Pula će ubuduće moći svojim brojnim posjetiteljima ponuditi siguran ulaz u grad te će se znatno povećati i sigurnost svih sudionika u prometu.

Budući je kružni tok u Šijani od izuzetnog značaja za Pulu, Grad Pula se od samog početka aktivno uključio u pripreme za izgradnju te su nadležne gradske službe:

- pripremile cjelovitu analizu stanja vlasništva za područje predmetnog zahvata,
- održale više sastanaka i konzultacija s predstavnicima IGH d.d.
- izvršili obilaske terena s predstavnicima IGH d.d. u svrhu dovršetka izrade projektne dokumentacije,
- izvršili obilaske terena s angažiranim geodetima zbog utvrđivanja međa i granica predmetnog zahvata na terenu u postupku izrade parcelacijskog elaborata u skladu s lokacijskom dozvolom. 

Kako bi se barem djelomično smanjilo prometno opterećenje čvora u Šijani, koje je još najnaglašenije u vrijeme turističke sezone, u svibnju 2010. se pristupilo preregulaciji križanja (građevinski zahvat smanjenja postojećih otoka s izmještanjem stupova javne rasvjete te zamjenom i reprogramiranjem semafora). Postojeće križanje sagrađeno 1983. godine potpuno je neprimjereno sadašnjim uvjetima jer su se od tada broj vozila i svekolika gospodarska znatno povećali. Državna cesta D-401 spoj je Pule sa zračnom lukom i Istarskim ipsilonom te predstavlja okosnicu ne samo razvoja gospodarstva i turizma Pule i okolice, već i cijele Istre.