Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednica: Marija Langer
mob: 00385 98 689 348

Zamjenica predsjednice: Klaudija Ana Velimirović  

Članovi Vijeća:

 1. Antonija Bubić
 2. Bojan Bukovnik
 3. Cvetka Celija
 4. Bojana Hrobat
 5. Milena Križman
 6. Vesna Jelinčić
 7. Bojan Kaučić
 8. Vinko Knez
 9. Kristina Kocanović
 10. Damijana Pezdirc
 11. Alojzija Slivar
 12. Frančiška Uzunić
 13. Janez Velkavrh


Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Hermana Dalmatina 4
e-mail: 
slovenci@skdistra.hr

Dokumenti: