Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Jetiš Bajrami

Zamjenik predsjednika: Veli Huseini

Članovi Vijeća:

 1. Muhamed Bajrami
 2. Rešat Bajrami
 3. Senad Bajrami
 4. Šukrija Diego Bajrami
 5. Samir Bajramović
 6. Džafer Džemailji
 7. Seat Gušani
 8. Baškim Haliti
 9. Kenedi Jahja
 10. Ćamil Osmani
 11. Januš Rushiti
 12. Roki Rušiti       
 13. Etem Šaćir


Vijeće je konstituirano 24. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Keršovanijeva 23

 

Dokumenti: