Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Orce Stojkoski  

Zamjenik predsjednika: Igor Janevski  

Članovi Vijeća:

 1. Borče Atanasoski
 2. Violeta Katmeroska
 3. Zoran Mitanovski
 4. Vesa Prelogova
 5. Violeta Rabasović
 6. Saška Solomonovska Janevska
 7. Valentina Stojkoska
 8. Trajko Stojkoski
 9. Kiril Taleski
 10. Sašo Trajčeski
 11. Djore Vaskov
 12. Milena Zlateska
 13. Ratko Zlateski


Vijeće je konstituirano 23. lipnja 2015. godine.

VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Maksimijanova 23