Predstavnik mađarske nacionalne manjine Grada Pule

MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

Predstavnik: Petar Palađi

Adresa: Gajeva 3, 52100 Pula
Mob.: 098 334 141