Sportska zajednica Grada Pule

Kontakt:

Adresa: Marsovo polje 6
Grad: 52100 Pula
Telefon: 052 212-946
Fax: 052 224-700
E-mail: sportska-zajednica-pule(at)inet.hr