Vijećnici gradskog vijeća

Naziv Adresa Telefon Fax Email
Valter Boljunčić       vijecnik.23@gmail.com
Elena Gattoni-Stepanov       vijecnik.24@gmail.com
Jasmina Simović Medica       vijecnik.09@gmail.com
Marko Martinčić       vijecnik.06@gmail.com
Diana Kukić Dasko       vijecnik.02@gmail.com
Gordana Ferenčić       vijecnik14@gmail.com
Bruna Jovanović       vijecnik.05@gmail.com
Viktor Lazarić       vijecnik.08@gmail.com
Jadranka Černjul       vijecnik11.pula@gmail.com
Redžep Raimović       vijecnik16@gmail.com
Gordana Peteršić       vijecnik.03@gmail.com
Luka Blagović       vijecnik.04@gmail.com
Danijel Ferić       vijecnik.25@gmail.com
Radenko Ognjenović       vijecnik18@gmail.com
Ivan Lasić       vijecnik.07@gmail.com
Denis Buršić       vijecnik.19@gmail.com
Roberto Fabris       vijecnik10@gmail.com
Mirjana Galo       vijecnik.15@gmail.com
Dunja Račić       vijecnik17@gmail.com
Mauricio Licul       vijecnik.22@gmail.com
Zrinko Kajfes       vijecnik20@gmail.com
Janko Žužić       vijecnik.13@gmail.com