Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.
Gradonačelnik ili jedan od zamjenika gradonačelnika mora biti pripadnik talijanske nacionalne zajednice.

Ako se na izborima za gradonačelnika ne ostvari pravo nacionalne manjine iz stavka 2. ovog članka, provode se dopunski izbori za zamjenika gradonačelnika i gradonačelnik u tom slučaju ima tri zamjenika.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika dužnost obavljaju profesionalno.
Zamjenica gradonačelnika - Elena Puh Belci

Zamjenica gradonačelnika

Elena Puh Belci
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-714
Fax: 052/222-990
E-mail: elena.puh-belci@pula.hr
Zamjenik gradonačelnika - Fabrizio Radin

Zamjenik gradonačelnika

Fabrizio Radin
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-710
Fax: 052/222-990
E-mail: fabrizio.radin@pula.hr