Doneseni akti od 16. srpnja do 27. srpnja 2009. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 16. srpnja do 27. srpnja 2009. godine  1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 05.06.2009. godine
  2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.04.2009. godine
  3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
  4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 18.05.2009. godine
  5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine
  6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2009. godine
  7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 12.06.2009. godine
  8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.06.2009. godine
  9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.05.2009. godine
  10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
  11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine
  12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
  13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
  14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Osnova Pravila mjesnih odbora
  15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"
  16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Ulica Valovine br. 20 u Puli
  17. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Liste prvenstva za davanje stanova u najam
  18. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Enio Teković
  19. Odluka o kupnji zemljišta i prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Erika Calagaz-Poropat
  20. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Macuka Maria-Ivana
  21. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Siniša Vuković
  22. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije u korist HEP d.o.o. - 10(20) kV kabel između TS 10820)/0,4 kV VALDENAGA - TS 10(20)/0,4 kV VALBANDON KUNTRADA
  23. Zaključak o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
  24. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova dogradnje OŠ Šijana Faza 1
  25. Zaključak o davanju suglasnosti za organizirano kampiranje u vrijeme održavanja manifestacije 17. Monteparadiso festival
  26. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec lipanj 2009. godine
  27. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec lipanj 2009. godine