Novosti

Uređuju se gradski parkovi i zelene površine

23/04/13 

Zbog vrlo intenzivnog rasta trave, radi čestih kiša, u ovom mjesecu Herculanea je pojačala učestalost košnje te su ovih dana radovi na održavanju gradskog zelenila u punom jeku. Uz redovitu košnju trave, koja se na pojedinim lokacijama učestalije provodi, intenzivno se oblikuju i okopavaju žive ograde i ukrasno grmlje. Plijeve se i okopavaju cvjetne gredice te se uređuju parkovni putevi. I dalje djelatnici hortikulture Herculane-e rade na piljenju i uklanjaju suhih i polomljenih grane sa drveća te sanitarnoj sjeći istih. Herculanea zahvaljujemo svojim građanima na sudjelovanju i dojavama o potrebi košnje i siječe na pojedinim lokacijama što ukazuje na osviještenosti građana grada Pule i želje za što uređenijim, ljepšim izgledom grada.