11. sjednica Savjeta mladih Grada Pule-Pola

PODIJELI
13 / 03 / 2019

U petak, 15. ožujka 2019. godine s početkom u 16.30 sati, održat će se 11. sjednica Savjeta mladih Grada Pule sa sljedećim Dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Savjeta mladih Grada Pule
2.    Usvajanje dnevnog reda
3.    Obilježavanje Dana zdravlja
4.    Lokalni program za mlade Grada Pule-provedba aktivnosti
5.    Obilježavanje dana mladih IŽ
6.    Tjedan za mlade
7.    Projekt Easy Towns 2
8.    Ostalo