Održane radionice sa sredonjoškolcima u sklopu projekta SOS

PODIJELI
12 / 11 / 2018

Grad Pula-Pola započeo je u rujnu s edukativnim aktivnostima kroz projekt za mlade SOS (socijaliziraj-osvijesti-samozaposli). U suradnji s partnerskom Udrugom mladih i Alumni FET Pula, održano je deset radionica za mlade iz područja poduzetništva, dok će se preostale dvije održati tijekom studenog. Radionicama su prisustvovali učenici srednje Ekonomske škole, Gimnazije Pula, Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Srednje škole Mate Balota Poreč, Gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila Pazin te Srednje škole Mate Blažina Labin. U svakom gradu predviđeno je održavanje po tri radionice. Obuhvaćeno je više od 180 mladih, koji su stekli nova znanja o metodama kreiranja i odabira poslovnih ideja, izradi sažetka poslovnog plana, javnom nastupu i prezentaciji poduzetničke ideje. Predavačice Kristina Rabar, Nada Katić, Katarina Kostelić i Roberta Kontošić Pamić mentorirat će timove mladih te svi oni timovi koji uspiju u roku izraditi poslovni plan, dobit će priliku prezentirati ga pred stručnim žirijem, na konferenciji »Katalog poduzetničkih ideja«, u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma »Dr. Mijo Mirković« i Udruge mladih i Alumni FET Pula. Najbolji timovi, prema kriterijima žirija, dobit će nagradu za prva tri mjesta, dok će svi sudionici dobiti potvrdu o sudjelovanju na radionicama Projekta za mlade SOS.
Projektom SOS želi se direktno utjecati na smanjenje stope nezaposlenosti i socijalne isključenosti radeći na konkurentnosti mladih na tržištu rada, rješavajući probleme nedovoljnog razvoja socijalnih i organizacijskih vještina te drugih kompetencija. Projekt se provodi na području Istarske i Osječko-baranjske županije od svibnja 2018. godine do svibnja 2020. godine.

Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.