Nastavlja se izgradnja prometnice u dijelu Ulice Bože Gumpca

PODIJELI
24 / 08 / 2018

Nakon završetka uređenja dijela Ulice Bože Gupmca, u lipnju ove godine, s ciljem uređenja, odnosno izgradnje i preostalog dijela dionice Ulice Bože Gumpca u smjeru Valturske ulice, Grad je pristupio aktivnostima izrade projektne dokumentacije te je poveo  javnu nabavu za izvođača radova na kojoj je ekonomski najpovoljnija ponuda  bila društva TGT-ADRIATIK d.o.o. iz Pule. 

Nastavak izvođenja radova obuhvaća dionicu Ulice Bože Gumpca  do raskrižja s Japodskom ulicom. Izvodi se prometnica s priključcima ukupne duljine 360 metara koja se sastoji od dva prometna traka, svaki širine po 3,5 metara te obostrani pješački nogostup širine 2 metra. Uz izgradnju prometnice,  izvodit će se i oborinska odvodnja, javna rasvjeta,  elektronička kabelska kanalizacija (EKK)  te  sanitarna odvodnja i vodovodna mreža.

Investitor prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK je Grad Pula, dok je za sanitarnu odvodnju investitor društvo Pragrande d.o.o., odnosno za vodovodnu mrežu društvo Vodovod Pula d.o.o..

Radovi će započeti u utorak, 28. kolovoza, od kada će predmetna dionica biti zatvorena za promet, osim za potrebe poslovnih subjekata koji tamo djeluju. Rok izvođenja radova je 3 i pol mjeseca, a ugovorena vrijednost radova kojih je investitor Grad Pula iznosi 2.133.315,84 kune bez PDV-a.